คุณลักษณะของห้องเย็นริว่าโคลด์

  • การประกอบห้องเย็นด้วยระบบ Clamp-lock รอยต่อระหว่างแผ่นยาแนวด้วย ยางPVCกันเชื้อรา หรือ silicone sealant
  • วัสดุผิวได้แก่ เหล็กอาบสังกะสี , เหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี มาตรฐาน COLORBOND food grade(by USDA) CRP ANTIBACTERIAL(MICROBAN) , และเหล็กแสตนเลส AISI 304/2B ความหนาตั้งแต่0.5 มม.หรือมากกว่า
  • ใช้ฉนวนโฟมเหลือง(Polyurethane foam) และ โฟมขาว(Polystyrene foam) ชนิดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ลามไฟ
  • ใช้เครื่องทำความเย็นนำเข้าและประกอบสำเร็จจากประเทศอิตาลี แบรนด์ RIVACOLD